O Irenie Hanuszkiewicz

Nie miała ukończonych nawet 15 lat. W styczniu 1945 roku w strachu przed gwałtem ze strony czerwonoarmistów targnęła się na swoje życie. Irena Hanuszkiewicz mieszkała z podeszłymi już rodzicami w budynku przy dzisiejszej ul. Głównej 129. Jak to w tym czasie bywało, jej brat walczył po stronie III Rzeszy. Był lotnikiem. Irenę pochowano w wykopie...

"O Irenie Hanuszkiewicz"Continue reading

Scroll to top