Panorama Wyrów, 1985

Widok od strony cmentarza parafialnego.

Fot. Mirosław Gołosz

Scroll to top