Pierwsza wzmianka o Wyrach, 1287

Katolik w numerze z 1869 r. przytacza kroniki dotyczące Górnego Śląska. W jednej z nich pojawiło się wyraźne odwołanie do miejscowości Wyry obok Mikołowa. Zapis dotyczący naszej miejscowości pojawia się w kontekście wydzielania granic pól w związku z darowizną na rzecz parafii św. Wojciecha w Mikołowie.

Zachował się aż do dziś dnia inny dokument od następcy Władysława, podpisany od Mieczysława
III księcia Opola, Raciborza i Pszczyny [w literaturze także zwany czasem, Mieszko cieszyński, Mieszko III Opolski lub Mieszko I Cieszyński], na którym podpisał się za świadka Przemysław, brat
Mieczysława i książę na Oświęcimiu. Dokument tenże napisany w Rybniku w niedzielę Judica [5 niedzielę Wielkiego Postu] r. 1287 ogłasza, że książę panujący potwierdza fundacją, którą pan Jan z Grabia darował Kościołowi św. Wojciecha w Mikołowie, mianowicie: „jednej jatki rzeźniczej, dwóch za wałem (murem) leżących ogrodów, także lasu obok wału położonego, i wszystkich pól, łąk i ogrodów, które się ciągną od murów Mikołowa aż do wiosek Wyrów, Łazisk, Wilkowy i także aż do folwarku Dzieckowskiego (też zwanego Reta). Wszystkie te posiadłości są należycie opisane w dokumencie w którym także umieszczono groźbę, że ktoby Kościołowi w używaniu ofiarowanych pól, lasów, łąk i ogrodów przeszkadzał, ściąga na siebie karę Boga Wszechmogącego i św. Wojciecha.

Katolik nr 28/1869 (4.09.1869), s. 221.

Scroll to top