Wyry w 1783 roku

Wzmianka o Wyrach znajduje się w monumentalnej pracy Beiträge zur Beschreibung Schlesiens (pl. Przyczynki do opisu Śląska) autorstwa Friedricha Zimmermanna. W czwartym tomie monografii z 1783 roku znajduje się opis Pszczyńskiego Państwa Stanowego. Krótka informacja o Wyrach dostarcza nam informacji o tym, że znajduje się tu okazały folwark, potażarnia 1 młynasz, 14 siodłaków (bauer), 53...

"Wyry w 1783 roku"Continue reading

Scroll to top