Sołtys z Wyrów powołany na męża zaufania, 1897

Katolik w nr 120 z 12.10.1897 roku donosił, że mężem zaufania na wybory w ramach Partii Centrum został sołtys M. Żogała z Wyrów. Został on wybrany 7.10.1897 r. na spotkaniu w Mikołowie przy udziale posła do Reichstagu, ks. Augustyna Wolczyka (1835-1898), proboszcza parafii w Pszowie. Reprezentowali oni tak zwaną partię ludową, frakcję polskich działaczy Partii...

"Sołtys z Wyrów powołany na męża zaufania, 1897"Continue reading

Scroll to top