Zjednoczenie Zawodowe Polskie, 1910

W nr 63 „Katolika” z 26.05.1910 r. pojawia się informacja o zebraniu Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Centrala polskich związków zawodowych powstała w 1902 roku w Bochum w Westfalii. Zrzeszała przede wszystkim górników. W przypadku Wyrów pracowali oni wówczas na Kopalni Szczęście Henryka III. Dziś teren dawnego GIG.

Scroll to top