Chór Śpiewaczy, 1975

Z inicjatywy dyrektora Gminnej Szkoły Zbiorczej w Wyrach Stanisława Krukowskiego, kierownika ZDK Eryka Dragańczyka oraz zarządu Koła Gospodyń Wiejskich, a szczególnie przewodniczącej Elżbiety Płaszczyk, utworzony został nowy zespół śpiewaczy w skład którego wchodzi ok. 40 członkiń KGW. Chociaż zespół powstał niedawno, bo zaledwie trzy miesiące temu, to ma na swoim koncie już kilka występów, do których m. in. należy występ na olimpiadzie „Wiedza umacnia przyjaźń’’ w Tychach.
Na repertuar zespołu składają się stare piosenki śląskie takie jak: „Matulu moja”, „Na wójtowej roli”, „Czyjeż to konisie” itd. wykonywane przy akompaniamencie akordeonu, na którym gra dyrektor szkoły. Solistkami zespołu są Krystyna Taniewska oraz Elżbieta Dragańczyk. Systematyczne próby pozwalają zespołowi na coraz lepsze opracowanie i zaprezentowanie piosenek. Warto również podkreślić, te w dalszym ciągu zespół stoi otworem dla wszystkich chętnych.

Echo, nr 16 (976) 16-22.04.1975

Scroll to top