Wyry 1929

Skorowidz branż Przemysłu, Handlu, Finansów, Rzemiosła i Zawodów wyzwolonych na rok 1929/30 podaje kilka interesujących informacji o naszej miejscowości.

W Wyrach mieścił się Urząd Okręgowy Powiatu Pszczyńskiego oraz Urząd Stanu Cywilnego na czele z naczelnikiem Stanisławem Marekwią. Znajdował się tu także posterunek Policji Śląskiej w budynku przy ul. Puszkina 19 z komendantem Janem Kożusznikiem. Działał Urząd Pocztowy

Wyry obejmowała Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Obszar gminy obejmował 21566 ha. Liczba ludności wynosiła 3350 osób. Najbliższa stacja kolejowa znajdowała się w Łaziskach Średnich w odległości 2 km.

Naczelnik Gminy: Stanisław Marekwia, Sekretarz Gminy: Franciszek Buczek, Franciszek Czech, kołodziejstwo, Agnieszka Fuchs, rzeźnictwo, Gabrysz Edmund, rzeźnictwo, Górny Franciszek, hurtowy handel węglem, Kalisz Juliusz, rzeźnictwo, Kasa Oszczędności i Pożyczek Sp. z o. o. handel art. rolnymi, Królak Stanisław, handel towarami kolonialnymi, Książę Pszczyński, dom towarowy, Majątek ziemski, wł. Mazura Hermann, hodowla, bydła, Mańka Leopold, piekarstwo, Markiel Jan, handel tow. miesz., Pinocy Wawrzyn, cegielnia i kamieniołom, Pucher Franciszka, handel tow. miesz., Seemann Wilhelm, oberża, Tatarczyk Leopold, krawiectwo, Walica Paweł, restauracja.

Scroll to top