O Irenie Hanuszkiewicz

Nie miała ukończonych nawet 15 lat. W styczniu 1945 roku w strachu przed gwałtem ze strony czerwonoarmistów targnęła się na swoje życie. Irena Hanuszkiewicz mieszkała z podeszłymi już rodzicami w budynku przy dzisiejszej ul. Głównej 129. Jak to w tym czasie bywało, jej brat walczył po stronie III Rzeszy. Był lotnikiem. Irenę pochowano w wykopie przy płocie na lewo od krzyża w pośpiesznie wykopanym dole.

Rodzina Hanuszkiewicz mieszkała na poddaszu (od prawej krawędzi zdjęcia) w budynku mieszkalnym dla pracowników urzędu Gminy Wyry

Scroll to top