W Wyrach powstał zespół recytatorski

Do licznych zespołów amatorskich istniejących przy ZDK w Wyrach należy zespół recytatorski. W jego skład wchodzą Teresa Zmarzły — uczennica Technikum Górniczego w Tychach, Irena Cyganek i Halina Biela, które uczęszczają do L.O w Mikołowie oraz pracownica katowickiego zakładu Studiów i Projektów Maria Kania. Zespół często bierze udział w różnorodnych uroczystościach okolicznościowych na terenie Wyr, gdzie zdobył sobie uznanie i sympatię mieszkańców. Chociaż powstał on stosunkowo niedawno, to jednak dziewczęta mają już swoje sukcesy. Do nich m. in. należy III miejsce Marii Kani, jakie zdobyła w roku bieżącym w konkursie recytatorskim. Młodymi recytatorkami opiekuje się Maria Kania, a pomaga jej w tym kierownik ZDK Eryk Dragańczyk.

W Wyrach powstał zespół recytatorski, Echo, nr 12 (972) 19-25.03.1975, s. 5; fot. K. Larisch

Źródło: W Wyrach powstał zespół recytatorski, Echo, nr 12 (972) 19-25.03.1975, s. 5; fot. K. Larisch

Scroll to top