Pierwsza wzmianka o Wyrach, 1287

Katolik w numerze z 1869 r. przytacza kroniki dotyczące Górnego Śląska. W jednej z nich pojawiło się wyraźne odwołanie do miejscowości Wyry obok Mikołowa. Zapis dotyczący naszej miejscowości pojawia się w kontekście wydzielania granic pól w związku z darowizną na rzecz parafii św. Wojciecha w Mikołowie. Zachował się aż do dziś dnia inny dokument od...

"Pierwsza wzmianka o Wyrach, 1287"Continue reading

Wyry Anno Domini 1287

Wyry należą bez wątpienia do grona wsi górnośląskich o odległym rodowodzie historycznym. Wskazywałby na ten fakt zarówno wczesnosłowiański źródłosłów nazwy miejscowości, jak i XIII wieczne zapisy historyczne. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od wczesnosłowiańskiej nazwy źródła „wir” albo „wyr”, czyli tryskającego źródła. We współczesnej polszczyźnie pozostałością tego terminu jest: wrzeć, co także oznaczało „wirowy” ruch wody. Wrząca...

"Wyry Anno Domini 1287"Continue reading

Scroll to top